Bảng giá xe ô tô Mercedes-Benz tại Việt Nam tháng 11 năm 2017

Thương hiệu Mẫu xe Phiên bản Giá công bố Mức điều chỉnh Giá ưu đãi Biểu đồ
Mercedes-Benz A-Class 250 AMG 1 tỷ 669 triệu - 1 tỷ 669 triệu
Mercedes-Benz A-Class 200 1 tỷ 339 triệu - 1 tỷ 339 triệu
Mercedes-Benz C-Class C300 AMG 1 tỷ 849 triệu - 1 tỷ 849 triệu
Mercedes-Benz CLA-Class 200 1 tỷ 529 triệu - 1 tỷ 529 triệu
Mercedes-Benz CLA-Class 250 Sport 4Matic 1 tỷ 869 triệu - 1 tỷ 869 triệu
Mercedes-Benz CLA-Class CLA 45 AMG 4MATIC 2 tỷ 329 triệu - 2 tỷ 329 triệu
Mercedes-Benz CLS-Class CLS400 5 tỷ 759 triệu - 5 tỷ 759 triệu
Mercedes-Benz G-Class G500 Edition 35 8 tỷ 569 triệu - 8 tỷ 569 triệu
Mercedes-Benz G-Class G63 AMG 10 tỷ 219 triệu - 10 tỷ 219 triệu
Mercedes-Benz GLA-Class AMG 45 4Matic 2 tỷ 399 triệu - 2 tỷ 399 triệu
Mercedes-Benz GLC-Class 250 1 tỷ 789 triệu - 1 tỷ 789 triệu
Mercedes-Benz GLC-Class 300 2 tỷ 39 triệu - 2 tỷ 39 triệu
Mercedes-Benz GLE-Class 400 4MATIC 3 tỷ 999 triệu - 3 tỷ 999 triệu
Mercedes-Benz GLE-Class 450 AMG 4MATIC 4 tỷ 469 triệu - 4 tỷ 469 triệu
Mercedes-Benz GLS-Class 350D 4 tỷ 29 triệu - 4 tỷ 29 triệu
Mercedes-Benz GLS-Class 400 4 tỷ 399 triệu - 4 tỷ 399 triệu
Mercedes-Benz GLS-Class 500 7 tỷ 829 triệu - 7 tỷ 829 triệu
Mercedes-Benz GLS-Class 63 AMG 11 tỷ 949 triệu - 11 tỷ 949 triệu
Mercedes-Benz S-Class S63 AMG 4MATIC 12 tỷ 989 triệu - 12 tỷ 989 triệu
Mercedes-Benz S-Class S65 AMG 18 tỷ 179 triệu - 18 tỷ 179 triệu
Mercedes-Benz S-Class 500L 6 tỷ 539 triệu - 6 tỷ 539 triệu
Mercedes-Benz S-Class 400L 3 tỷ 939 triệu - 3 tỷ 939 triệu