Bảng giá xe ô tô Mercedes-Benz tại Việt Nam tháng 7 năm 2017

Thương hiệu Mẫu xe Phiên bản Giá công bố Giá sau ưu đãi
Mercedes-Benz A-Class 250 AMG 1 tỷ 669 triệu 1 tỷ 669 triệu
Mercedes-Benz A-Class 200 1 tỷ 339 triệu 1 tỷ 339 triệu
Mercedes-Benz C-Class C300 AMG 1 tỷ 849 triệu 1 tỷ 849 triệu
Mercedes-Benz CLA-Class 200 1 tỷ 529 triệu 1 tỷ 529 triệu
Mercedes-Benz CLA-Class 250 Sport 4Matic 1 tỷ 869 triệu 1 tỷ 869 triệu
Mercedes-Benz CLA-Class CLA 45 AMG 4MATIC 2 tỷ 329 triệu 2 tỷ 329 triệu
Mercedes-Benz CLS-Class CLS400 5 tỷ 759 triệu 5 tỷ 759 triệu
Mercedes-Benz G-Class G500 Edition 35 8 tỷ 569 triệu 8 tỷ 569 triệu
Mercedes-Benz G-Class G63 AMG 10 tỷ 219 triệu 10 tỷ 219 triệu
Mercedes-Benz GLC-Class 250 1 tỷ 789 triệu 1 tỷ 789 triệu
Mercedes-Benz GLC-Class 300 2 tỷ 39 triệu 2 tỷ 39 triệu
Mercedes-Benz GLE-Class 400 4MATIC 3 tỷ 999 triệu 3 tỷ 999 triệu
Mercedes-Benz GLE-Class 450 AMG 4MATIC 4 tỷ 469 triệu 4 tỷ 469 triệu
Mercedes-Benz GLS-Class 350D 4 tỷ 29 triệu 4 tỷ 29 triệu
Mercedes-Benz GLS-Class 400 4 tỷ 399 triệu 4 tỷ 399 triệu
Mercedes-Benz GLS-Class 500 7 tỷ 829 triệu 7 tỷ 829 triệu
Mercedes-Benz GLS-Class 63 AMG 11 tỷ 949 triệu 11 tỷ 949 triệu
Mercedes-Benz S-Class S63 AMG 4MATIC 12 tỷ 989 triệu 12 tỷ 989 triệu
Mercedes-Benz S-Class S65 AMG 18 tỷ 179 triệu 18 tỷ 179 triệu
Mercedes-Benz S-Class 500L 6 tỷ 539 triệu 6 tỷ 539 triệu
Mercedes-Benz S-Class 400L 3 tỷ 939 triệu 3 tỷ 939 triệu